Drømmen om et godt arbejdsliv

Bootcampen sætter fokus på unikke kompetencer blandt unge med handicap, og vender fysiske begrænsninger til potentialer for iværksætteri. Det gælder også for August Juul Albertsen, der deltog på årets bootcamp

Af Martin Merrild, akademisk medarbejder i Nossell & Co.

- Det har altid været en forudsætning for mig at tage stilling til, hvordan jeg kommunikerer på en let forståelig måde. Den erfaring har jeg også kunnet tage med ind på mit studie, indleder August Juul Albertsen, der har et medfødt bevægelses- og talehandicap, om sit valg af uddannelsesretning indenfor kommunikation.

Det ligger nærmest på rygraden: Når ens stemme fungerer anderledes end flertallets, må man gøre sig umage for at blive forstået. Det skaber en naturlig opmærksomhed på, hvordan man kommer ud med sit budskab på den nemmest mulige måde, så folk forstår hvad man siger. Det er denne unikke erfaring og ekspertise i kommunikation, August har en plan om at bruge i sit kommende arbejdsliv.

På den efterhånden veletablerede iværksætter-bootcamp for unge med handicap, som netop har lukket ned for i år, har August indledt et nyt kapitel i sin karriere. Han vil forandre opfattelsen af handicap fra individuelle begrænsninger til potentielle forretningsidéer. På bootcampen har August, sammen med de øvrige deltagere, fået skærpet sin opmærksomhed omkring de unikke evner, der kommer af at leve med et handicap.

- Bootcampen har været meget gavnlig for mig i forhold til at spore mig ind på, hvordan min fremtid kan komme til at se ud. Det har i hvert fald sat en masse tanker i gang, blandt andet om at man gerne må drømme om et godt arbejdsliv, uanset om man har et handicap eller ej, forklarer han.

August læser i øjeblikket en kandidatuddannelse i Communication and Media ved Roskilde Universitet. Han afslutter snart studierne, og er derfor begyndt at tænke over det arbejdsliv, der venter forude. I løbet at sit hidtidige arbejdsliv har han efterhånden opbygget en god portion erfaring, og dannet sig en klar idé om sine kompetencer på arbejdsmarkedet:

- Som ansat skal du selvfølgelig lave de opgaver, du får stillet. Som iværksætter der skal du levere, for ellers kommer der ingen penge i kassen. Så der er mere ansvar, som iværksætter, og der er mere på spil, hvis du ikke leverer. Men samtidig er der også mere frihed, og du kan gøre tingene på din egen måde, forklarer August.

Her har iværksætter-bootcampen været katalysator for ham og de øvrige deltagere, der på workshops og med oplæg har dannet sig et indblik i, hvordan en hverdag som selvstændig kan indrettes, så den harmonerer med den enkeltes fysiske betingelser.

Livslang uddannelse i problemløsning

Midt i interviewet løb zoom-opkaldet ud, og vi blev nødt til at lave et nyt møde. Da August kom tilbage til skærmen, fortæller han en kort, men sigende historie om, hvad han lavede i ventetiden:

- Mens du lavede et nyt link (til Zoom – red.), så var jeg ude i mit køkken for at hente mig en kop kaffe. Men for ikke at spilde på vejen (på grund af ufrivillige bevægelser - red.), når jeg skulle bære koppen hen til mit skrivebord, har jeg taget elkoger og kaffe herhen - og laver kaffen her ved bordet i stedet for at lave den ude i køkkenet.

Blot et lille eksempel på, hvordan man hele tiden selv finder nogle anderledes løsninger på hverdagens gøremål, uddyber August om den kreative tankegang, han og de øvrige deltagere har fået øjnene op for under bootcampen. En kreativitet, der i høj grad er brug for som iværksætter. For August har bootcampen været en løftestang til at undersøge mulighederne for at gå videre med nogle af de idéer, jeg har på tegnebrættet, som han siger. Det overordnede mål med ideerne er at kunne bruge sine erfaringer med at leve med et handicap, som udgangspunkt for sin forretningsidé.

- Jeg er som sagt fortsat i en idéudviklingsfase, og der venter et arbejde med at få specificeret, hvad det helt præcist er, jeg gerne vil, understreger han. August refererer til sit tidligere studiejob som juniorkonsulent hos KnowledgeWorker, der rådgiver nystartede virksomheder om bæredygtighed: Det var rart at opleve, at jeg kunne bruge de ting, jeg har lært på min uddannelse, og bruge min viden om sociale medier og algoritmer, og hvordan man rammer de rigtige modtagere.

Vigtigt af økonomisere med kroppens energi

Til forskel fra Augusts tidligere uddannes-og arbejdsliv har bootcamp-forløbet især skærpet hans viden og tro på de unikke kompetencer, der kommer af et langt liv præget af andre folks opfattelse af handicap.

En viden, der ofte kan være svær at få frem i et skole- og uddannelsessystem, der er skabt af og for majoriteten af elever uden et handicap: - Da jeg gik på ungdomsuddannelse som tyveårig, troede jeg slet ikke, jeg var særlig boglig”, siger August og uddyber:

- Jeg bliver aldrig en af de typer, der arbejder enogtyve timer i døgnet og sover tre timer på en madras på kontoret, for det kan min krop ikke. Så dét at kunne prioritere min tid, det er virkelig noget, jeg har lært i kraft af mit handicap. Han tænker helt klart at det at have egen virksomhed vil være en fordel, i og med at han selv vil kunne strukturere sin tid, og en fleksibilitet til at lægge arbejdstiden dér, hvor han er mest effektiv.

At økonomisere med kroppens energi har været et centralt aspekt gennem store dele af hans skole- og uddannelsesliv: - Det ligger til mig at presse mig selv, hvilket kan være godt i nogle sammenhænge. Men jeg er blevet meget bevidst om, hvornår det gør noget godt for mig, og hvornår det er noget, der er nedbrydende for mig, fortsætter han.

Et dilemma, mange personer med et handicap er tvunget til at tage med i overvejelserne og drømmene om fremtiden på arbejdsmarkedet. For August er det en selvfølge, at personer med handicap besidder en række unikke kompetencer, som bør bringes mere i spil, ikke mindst i erhvervslivet:

- Jeg har altid betragtet personer med handicap som nogle af de mest innovative. Det at have et handicap, giver helt naturligt nogle udfordringer, som man ligesom bare er nødt til at løse. Vi har næsten en hel uddannelse i at være innovative og problemløsere, alene i kraft af, at vi har et handicap. Erfaringer der, som jeg ser det, taler direkte ind i iværksætteri, slutter han.

- Lige nu er Dansk Handicap Forbund, Great Minority og Nossell & Co. at udvikle et nyt koncept for bootcampen for iværksættere med handicap - med støtte fra Sparekassen Sjælland - Midtfyn.