Nu bliver det nemmere for personer med handicap at prøve kræfter med iværksætteri

Nu lancerer Dansk Erhverv og Dansk Handicap Forbund konkrete forslag til at gøre vejen ud på arbejdsmarkedet lettere. Vores bootcamp for unge iværksættere med handicap har peget på en alternativ vej ind på arbejdsmarkedet for personer med handicap.          

Når folk normalt prøver kræfter med iværksætteri, foregårdet ofte i fritiden ved siden af et fuldtidsjob, indtil iværksætteren harafprøvet, om forretningen har potentiale.                    

Den mulighed har personer med handicap ikke nødvendigvis. Der er nemlig en række regler, som spænder ben for iværksætterdrømmen, hvis man eksempelvis er i fleksjob. Det vil Dansk Erhverv og Dansk Handicap Forbund nu lave om på.

- Vi har brug for en iværksætterkultur i Danmark, hvor alle idérige danskere skal have mod på at starte egen virksomhed. Det har vi, fordi flere skal skabe vækstvirksomheder, der kan sikre fremtidens arbejdspladser, velfærd og velstand. Derfor skal vi sikre, at alle har debedste muligheder for at blive iværksætter – også folk med handicap, siger Jasmina Pless, chef for iværksætterpolitik, Dansk Erhverv.

Derfor har Dansk Erhverv og Dansk Handicap Forbund udviklet en række politiske forslag, der kan nedbryde de barrierer og bureaukratiske benspænd, der tager pusten fra iværksættere med handicap. Der er tale om en pilotordning på tre år, der evalueres herefter.

- Vi er henrykte over, at vi har - med den her bootcamp -været med til at bane vejen for nogle konkrete politiske løsningsforslag, der kan gøre det nemmere for personer med handicap at være iværksættere i fremtiden, siger Signe Hartvig Daugaard, ejer af Great Minority og en af hovedkræfterne bag bootcampen.

- Jeg er fuldstændig enig. Det har været en vild og lang rejse, så det er stort for os, når det lykkes at skabe initiativer, der kan blive forankret i fremtiden, siger Jacob Nossell, ejer af Nossell & Co, der ligeledes står bag bootcampen.  

Dansk Erhverv og Dansk Handicap Forbunds politiske anbefalinger udspringer af Danmarks første iværksætter-bootcamp for unge med handicap, som er etableret i et partnerskab mellem Dansk Handicap Forbund, Great Minority og Nossell & Co. - støttet af Tuborgfondet.                  

Helt konkret foreslår Dansk Erhverv og Dansk Handicap Forbund tre tiltag:

               

1. Personer, der er i fleksjob, skal have mulighed for at afprøve livet som iværksætter ved siden af fleksjob. I dag er personer med handicap i fleksjob tvunget til at opsige fleksjobbet, hvis vedkommende vil forsøge sig med iværksætteri.                                                          

2. Reglerne for at benytte fleksjobordningen til drift af egen virksomhed er i dag meget stramme. Det foreslås, at eksisterende krav forfleksjob i egen virksomhed lempes til at omfatte et minimumskrav på 12 timerom ugen.                                                                                      

3. Der bør indføres et klippekort til iværksættere medhandicap, så vedkommende for en periode kan prøve kræfter med iværksætteriuden i perioden at risikere en genvurdering af arbejdsevnen. Ordningen skal omfatte personer, der i forvejen er tildelt ledighedsydelsen, dvs. personer,der er visiteret til fleksjob, men som endnu ikke er i arbejde.

De politiske forslag skal understøttes af en informationskampagne, der skal klarlægge regler og muligheder for personer med handicap, der ønsker at stifte virksomhed. Reglerne for, hvordan personer med handicap kan starte egen virksomhed, er i dag svære at finde rundt i. Der er derfor behov for en indsats, der skal skabe klarhed og information om reglerne, således at der sikres samme betingelser for folk med og uden handicap.

- I Dansk Handicap Forbund oplever vi en betydelig interesse for iværksætteri blandt mennesker med handicap, men vi har også noteret os, hvor svært det er for fleksjobbere at opbygge en virksomhed og arbejde i den med den nedsætte arbejdsevne, de nu engang har. Vi er derfor meget glade for at kunne præsentere dette forslag sammen med Dansk Erhverv – et forslag, som i den grad er et udtryk for ligestilling af mennesker med handicap, siger Susanne Olsen, landsformand, Dansk Handicap Forbund.