Vil ikke længere være det svageste led

Rummeligheden på arbejdsmarkedet synes at skrumpe. Sådan er følelsen for Kamilla Espersen, der lever med et handicap. Nu tager hun skeen i den anden hånd og springer rammerne for det fag, hun fortsat brænder for - Fysioterapi.

Af Martin Merrild, akademisk medarbejder i Nossell & Co.

Et nyt koncept har åbnet nye døre for borgere, der ønsker sig et arbejdsliv i harmoni med de livsbetingelser, et handicap medfører. Som deltager på årets iværksætter-bootcamp for unge med handicap har Kamilla Espersen i det forgangne efterår afprøvet sine forretningsidéer i samarbejde med en række erfarne iværksættere. Efter en årelang kamp for at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet har hun nu taget skeen i den anden hånd:

- Jeg ville gerne undersøge mine muligheder for at kaste mig ud i at være iværksætter eller selvstændig på en eller anden måde. Jeg havde nogle idéer på forhånd, og synes at det har været godt givet ud at blive inspireret lidt, fortæller Kamilla.

Som nyuddannet fysioterapeut i 2011 flyttede hun fra barndommens idyl på Bornholm til Sjælland, for at give sig selv flere ansættelsesmuligheder. Men hun erkender nu, efter i årevis at være hoppet fra den ene korttidsansættelse til den næste, at hun til stadighed befinder sig nederst i fødekæden, når der skal deles fyresedler ud. På trods af sine ellers gode kompetencer:

- Det gav bare lige et knæk i forhold til at bekræfte mig i, at ok, selvom jeg faktisk er en dygtig terapeut - og de siger til mig, jeg er en dygtig terapeut - så er det alligevel mig, der ryger først. Når der så er nedgang på en arbejdsplads, specielt når det er en privat virksomhed, jamen så er man altså bare det svageste led, som handikappet, fortæller Kamilla om sine oplevelser.

Hun leger nu med tanken om at vende tingene på hovedet; At gøre brug af sine personlige erfaringer om at leve med et handicap, børneleddegigt. En progredierende diagnose hun fik konstateret som barn, og som i voksenalderen har medført et synshandicap med regnbuehindebetændelse og grøn stær: Til dagligt kan jeg bruge briller, når jeg for eksempel skal se langt. Men jeg er svagtseende per definition, forklarer hun. Især læsesynet er påvirket.

Debatten om det danske arbejdsmarked har i de seneste år afspejlet en tendens, kendetegnet ved løse og midlertidige ansættelser. En tendens der gør det sværere at planlægge sit liv og sin karriere, og fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet, ikke mindst for borgere med handicap.

For Kamilla Espersen har udviklingen vist sin aktuelle slagside. Hun er én af de godt 49.000 danskere for hvem det fleksible arbejdsmarked er blevet en hæmsko for at kunne opnå en fast tilknytning, fordi der ikke længere er den fornødne rummelighed overfor de medarbejdere, der har et handicap.

Lock-down åbnede ny karrieremulighed  

Erkendelsen af altid at have usikker grund under fødderne på arbejdsmarkedet førte Kamilla ud i en længere ørkenvandring i jagten på et harmonisk arbejdsliv. Så kom lockdown og online-møder, og trangen til at bruge sin fysioterapeutiske viden kriblede i hende. Det var her, idéen med online-fysioterapi opstod:

- Idéen er den, at jeg sådan set kan være lige så god en fysioterapeut hjemmefra, som jeg er ude [på klinik, kommunal genoptræning eller lignende, red.]. Og det kan jeg ved at være online-fysioterapeut, og tilbyde fysioterapi per telefon, per pc, per tablet, per mobil video. Whatever works.

Et enkelt koncept med stor rækkevidde. Første etape er at få tilbuddet rullet ud til bornholmerne hjemme på klippeøen. Men med onlineformatet som basis er de fysiske grænser i princippet ophævet, om end hun er meget bevidst om teknologiens begrænsninger. En viden der i disse år bliver større, og som Kamilla følger tæt:

- Heldigvis har Corona jo medført, at man har forsket endnu mere i spørgsmålet om hvorvidt fysioterapi på afstand virker? Og det gør det faktisk i langt de fleste tilfælde. Man kan instruere rigtig meget på afstand i form af selvterapi, eller hvis man har nogle pårørende eller hjælpere omkring sig, til at blive behandlet, fortæller Kamilla.

Lignende tilbud er så småt ved at blive startet op rundt omkring i landet, uddyber hun, om end eksemplerne endnu er ganske få. Men konceptet kendes i vidt omfang fra lægernes brug af online-konsultationer. Det er, siger hun, fuldt forsvarligt ifølge den tilgængelige forskning, så længe det drejer sig om problematikker der knytter sig til bevægeapparatet, såsom slidgigt.

- Jeg er ekstra god til det her og til denne her idé, fordi jeg selv som handikappet og som værende vant til at have smerter, kan sætte mig lidt nemmere ind i, hvordan folk har det, når de henvender sig til mig, påpeger hun.

Fået mulighed for at dyrke unikke kompetencer

På bootcampen har Kamilla fået større klarhed omkring sine unikke kompetencer som iværksætter: Jeg er naturligt god til at være strategisk og struktureret, konstaterer hun. Karaktertræk, hun selv beskriver først og fremmest som en styrke, men som også har givet hende udfordringer, særligt i pressede situationer, hvor et synshandicap gør det svært at bevare overblikket. Især bootcampens inddragelse af professionel psykologisk ekspertise har givet hende en større tro på egne evner:

- Jeg har altid været meget planlæggende og strategisk organiseret. Det bliver så ekstra påkrævet, når jeg er presset. Og det kan også godt være min svaghed. Det er godt at være, men det er også godt at kende sine begrænsninger, når man bliver presset.

Med sin deltagelse på årets bootcamp har Kamilla taget første skridt mod et mere harmonisk arbejdsliv som selvstændig. Hun glæder sig til at kunne booke sin kalender op med online-konsultationer til de borgere, der har et akut behov for fysioterapeutisk rådgivning.

- Lige nu er Dansk Handicap Forbund, Great Minority og Nossell & Co. at udvikle et nyt koncept for bootcampen for iværksættere med handicap - med støtte fra Sparekassen Sjælland - Midtfyn.